INLEIDING
INHOUD
AAN DE STUDENT

Werd al het leven dat wij tegenwoordig zien erg langzaam gedurende uitgestrekte tijdsperioden gevormd? Of was er een tijd dat een Schepper, een Ontwerper al de verschillende levenssoorten op aarde schiep? Geen van deze beide vragen kan met natuurwetenschappelijke zekerheid beantwoord worden. Er wordt door sommigen gezegd je studie van fossielen een middel geeft om de evolutie “te zien”. Anderen beweren dat het fossielen bewijsmateriaal ten gunste van "schepping"  pleit. Misschien kan de student door waarneming van de gegevens beslissen welke grondgedachte beste lijkt te passen.

De "twee-modellen" studie van dit probleem is manier om de gegevens door "wetenschappelijk.onderzoek" te benaderen. Wanneer u in de gelegenheid bent alle gegevens te bestuderen, kunt je zelf beslissen welk model je het beste lijkt. Evolutie en schepping zijn modellen die in vele opzichten tegengesteld zijn. De werkelijke wetenschappelijke gegevens kunnen echter in beide modellen verklaard worden. We zullen proberen deze gegevens op een objectieve wijze aan je door te geven. Tot welk van de twee modellen je besluit is jouw zaak.

Een onderzoek in 1978 toonde aan dat studenten meer leren over de feiten van de oorsprong wanneer zij ze vanuit twee modellen bestuderen. De studie toonde aan dat de studenten hun kritische denken op deze manier versterken. In feite schenen deze studenten objectiever te zijn dan degenen aan wie alleen evolutie onderwezen was.

Het uiteindelijke doel van dit boekje is je de wetenschappelijke gegevens en een aantal wetenschappelijke argumenten bij te brengen. De uiteindelijke beslissing moet u zelf nemen. Dit boekje wil je helpen kritisch te denken en daardoor zal je besluitvormend vermogen gesterkt worden.

De auteurs
evolutie . de grondgedachte dat over lange tijdsperioden nakomelingen van eenvoudige levensvormen kunnen veranderen in gevarieerde en meer komplexe soorten; verandering tussen soorten. ,

schepping (creatie): de grondgedachte dat alle levensvormen variaties zijn van soorten geschapen door een Meester Ontwerper; verandering binnen de soorten.

gegevens: feiten gebaseerd op waarneming - informatie gebruikt om ideeën zoals evolutie en schepping te vergelijken.

twee modellen: vergelijking van twee gezichtspunten ten aanzien van een onderwerp, om zowel zorgvuldig nadenken te bevorderen als vooroordeel te vermijden.

wetenschappelijk onderzoek: het gebruik maken van logica en waarneming in een geordende aanpak teneinde problemen op te lossen.

objectieve wijze: gebruikmakend van eerlijke beoordeling en geen vooroordeel toelaten waardoor de geest vertroebeld wordt.

Groepen fossielen die in verschillende delen van de wereld gevonden worden kunnen bij elkaar geplaatst worden in een rangschikking die geologische kolom genoemd wordt. Wat kunnen deze fossielen ons zeggen over de oorsprong en geschiedenis van het leven op aarde?
De nederlandse versie van het boek "Fossielen" van R.B.Bliss, G.E.Parker en D.T.Gish is uitverkocht.
Met toestemming van de uitgever staat de inhoud van het boek op deze WEBsite.
FOSSIELEN;
WAT KUNNEN ZIJ ONS LEREN?
Fossielen pdf