Oorsprong van vogels-Onze gevederde vrienden.
Figuur 2.28 Het beroemde Berlijnse fossiele specimen van de Archaeopteryx (a), en het ontwerp van een artiest (b)
Figuur 2.29 Slagpennen van de Archaeopteryx (midden) lijken meer op die van krachtige vliegers (links) dan op die van vogels die niet kunnen vliegen (rechts).
We kunnen niet verwachten dat fossielen ons veel vertellen over de ontwikkeling van reptielen uit amfibieën, maar toch zouden we wel mogen verwachten dat een geleidelijke verandering van reptielen in vogels duidelijke tussenvormen zou nalaten. Er zijn grote verschillen tussen de skeletten van reptielen en vogels. Veren. en schubben (of hun afdrukken) worden ook als fossielen gevonden. Daarbij ontmoeten we het beroemdste model dat opgeëist wordt als ondersteuning van het evolutiemodel, de Archaeopteryx.
Onder de weinige specimens van de Archaeopteryx die ooit gevonden zijn bevindt zich een heel goede. De fossiele afdruk (uit het Soinhofense kalksteen van de Juraformatie in Duitsland) en een reconstructie van een kunstenaar zijn afgebeeld in de Figuren 2,28
Let op de vogelachtige kenmerken; veren, vleugels, en een snavel. Maar let ook op de reptielachtige trekken:  een lange benige staart; klauwen aan de vleugels en tanden in de snavel. Het ontbreken van een borstbeen en niet samengegroeide rugwervels zijn ook meer reptielachtig dan vogelachtig.

Zo schijnt de Archaeopteryx een perfect voorbeeld te zijn van een tussenschakel bij de evolutie. Of niet soms?
Ik ben er zeker van dat er nu vele vragen door je hoofd gaan. Laten we eens kijken naar een paar van de problemen die rijzen bij het begrijpen van de Archaeopteryx.

Volgens sommigen ontwikkelden veren zich uit de schubben van reptielen. De Archaeopteryx heeft echter volledig ontwikkelde veren in verscheidene soorten die van elkaar verschillen. Er zijn gegevens die aantonen dat deze veren precies zo zijn als bij vliegende vogels en niet zoals bij niet vliegende vogels (Figuur 2.29). Het schijnt dat de Archaeopteryx een vogel was die kon vliegen. Er zijn geen aanwijzingen voorhanden hoe dit belangrijke verschil tussen reptielen en vogels geëvolueerd kan zijn.

Wat te zeggen van de vleugelklauwen? In feite zijn ze minder reptielachtig dan die welke gevonden worden bij sommige levende vogels. De bekende struisvogel heeft vleugelklauwen, evenals de hoatzin uit Zuid-Amerika en de toerako uit Afrika. Er zijn ook levende vogels, die niet vliegen, met zeer smalle borstbenen. Er zijn geen levende volwassen vogels die tanden hebben, maar verscheidene fossiele vogels hadden tanden, en vele reptielen hebben geen tanden. Het schijnt dat tanden weinig hulp bieden bij het van elkaar onderscheiden van de twee groepen. Er is geen levende vogel met een benige staart; maar elke verschillende vogelsoort heeft wel één of meer speciale trekken, waardoor ze zich onderscheidt van alle andere vogelsoorten.
Naar het schijnt zou een schakel in de evolutie overgangskenmerken van verschillende aard bezitten. Walvissen vertonen een mengeling van visachtige kenmerken en zoogdierachtige kenmerken, toch beschouwt niemand ze als een overgangsvorm die aantoont hoe vissen tot zoogdieren ontwikkelden of vice versa. Wat te zeggen van de Archaeopteryx? Is het een wonderlijke mengeling, of geeft het ons echte aanwijzigingen hoe bepaalde kenmerken geëvolueerd zouden kunnen zijn ?

Figuur 2.30 Drie levende vogels met vleugelklauwen zoals die van Archaeopteryx.
Figuur 2.31 Tekeningen van de overgang van harige, viervoetige zoogdieren naar walvissen. Walvissen zijn zoogdieren met enige visachtige trekken (Zie National Geographic, sept. 1976).
Figuur 2.32 Veronderstelde overgangsvormen van reptielen naar vogels. . Wat voor soort problemen zouden deze hypothetische schepsels ontmoeten? (Naar Ostrom, J. H., “Bird Flight:
How dit it begin ", American Scientist 67, 46 -56, 1979).
De plaats in de kolom is ook erg belangrijk van uit het standpunt van de evolutionist. Daar ouderlijke vormen vóór hun nakomelingen moeten komen, moeten voorouders lager in de fossiele kolom gevonden worden. In de laatste tijd zijn fossielen van moderne vogels gevonden in de bovenste rotsen van de Jura formatie. Dit is hetzelfde systeem als waarin de Archaeopteryx wordt gevonden. Kan de Archaeopteryx de voorvader zijn van moderne vogeltypen als zij naast elkaar voorkwamen?
Figuur2.33  0nlangs werd melding gemaakt van botten van moderne vogels in hetzelfde geologische systeem als die van de Archaeopteryx.
Kan de Archaeopteryx ons iets over de oorsprong van het vliegen vertellen? Hoewel de experts het er niet over eens zijn of zijn vleugels gebruikt werden voor zweven of vliegen, zijn ze het er allen over eens dat de Archaeopteryx echte vleugels had. Er zijn tot nu toe geen fossielen gevonden met gedeeltelijk poten en gedeeltelijk vleugels.

Velen beweren dat de Archaeopteryx een echte tussenvorm is. Anderen die wel geloven dat vogels uit reptielen geëvolueerd zijn, zijn er niet zo zeker van dat de Archaeopteryx een tussenschakel is. Stephen Jay Gould, een professor aan de Harvard universiteit, beweert dat de Archaeopteryx niet als overgangsvorm beschouwd kan worden. Lecomte du Nouy, een expert op dit gebied, vindt niet dat dit fossiel een tussenschakel kan zijn. Hij zegt dat er eenvoudig niet genoeg wetenschappelijk bewijs is.
“Ondanks het feit dat het onmiskenbaar verbonden is met de twee klassen van reptielen en vogels (een relatie die door de anatomie en fysiologie van werkelijk levende specimen gedemonstreerd wordt) zijn we niet gerechtvaardigd het exceptionele geval van de Archaeopteryx als een echte verbindingsschakel te beschouwen. Met verbindingsschakel bedoelen we een noodzakelijk overgangsstadium tussen klassen zoals reptielen en vogels, of tussen kleinere groepen. Een dier dat karakteristieke kenmerken behorend bij twee verschillende groepen vertoont kan niet als echte schakel beschouwd worden zolang het mechanisme van de overgang onbekend blijft."8)

Op een andere plaats schrijven Stephen Jay Gould en Niles Eldredge bij de bespreking van mogelijke verbindingsschakels tussen de grondsoorten: “zeldzaam mozaïekwerk zoals de Archaeopteryx telt niet mee"9). Een andere geleerde W. E. Swinton, die expert is op het gebied van vogels, wijst ook op sterke twijfels over het fossiel als tussenschakel.

Laten we de fundamentele feiten eens overzien. Het schijnt dat de Archaeopteryx ons niet veel kan vertellen over de oorsprong van veren of de oorsprong van het vliegen. Wat echter te zeggen over de vreemde combinatie van vogelachtige en reptielachtige trekken? Voldoet de Archaeopteryx als een evolutieschakel tussen reptielen en vogels? Creationisten beweren dat Archaeopteryx een uitgestorven vogelsoort was en geen overgangsvorm. Wat denkt jij?
“De oorsprong van de vogels is grotendeels zaak van deductie. Er is geen fossielbewijsmateriaal van de stadia waarlangs de opmerkelijke veranderingen van reptielen naar vogel bereikt werd''.10)

1. Wat zou een evolutionist als bewijsmaterlaal verwachten te vinden voor de verandering van reptielen in vogels?
2.    Welke trekken van de Archaeopteryx maken hem tot een mogelijke verbindingsschakel tussen reptielen en vogels? Maak er een lijstje van.
3. Welke trekken van de Archaeopteryx doen de creationisten denken dat het een uitgestorven vogelsoort is? Noteer deze trekken.
4. Wat vertelt de Archaeopteryx ons over de oorsprong van vleugels? ... van het vliegen?
5. Hoe kijken creationisten aan tegen het feit dat onlangs moderne vogels samen met de Archaeopteryx gevonden zijn in gesteenten van het Jura tijdperk? Wat betekenen deze gegevens voor evolutionisten?