Krijgen giraffes hoofdpijn bij het drinken?
In het dierenrijk is het hart van de giraffe waarschijnlijk het sterkste want het moet het bloed de hele lange nek omhoog pompen naar de hersenen. Maar de hersenen zijn heel kwetsbaar en kunnen niet tegen hogen bloeddruk. Wat gebeurt er als de giraffe zich bukt om te drinken? Worden dan zijn hersens opgeblazen?


Darwin was zich niet bewust van dit probleem, want hij schreef dat hij zich kon voorstellen dat een voorouder van de giraffe met een korte nek door voortdurend uitrekken van de nek steeds hoger kon komen en daardoor beter de bladeren kon bereiken. Hij had natuurlijk geen fossielen die op een dergelijke evolutie wezen. Blijkbaar was hij zich ook niet bewust van de specifieke problemen met betrekking tot het lichaam van de giraffe.
The hart van de giraffe is waarschijnlijk het meest krachtige in het dierenrijk, want om het bloed die lange nek omhoog te pompen naar de hersenen, vereist ongeveer het dubbele van de normale druk. Maar de hersenen hebben een tere structuur, die niet tegen hoge bloeddruk bestand zijn. Wat gebeurt er als de giraffe zijn kop omlaag brengt om water te drinken? “Blaast” hij dan zijn hersenen op?
Gelukkig bevatten het ontwerp van de giraffe een drietal aspecten die dit probleem regelen:

1. De giraffe moet zijn voorpoten spreiden om gemakkelijker te kunnen  drinken. Dit verlaagt de hoogte van het hart wat en vermindert daaroor de afstand van het hart naar de kop van het drinkende dier, zodat de druk op de hersenen afneemt.

2.De giraffe heeft in zijn halsaders een serie eenrichtingsventielen, die onmiddelijk sluiten wanneer de kop naar beneden gaat en daardoor het bloed verhinderen terug te stromen naar de hersenen.

3.Een bijzondere regeling van de bloedstroom door de halsslagader die naar de hersenen toegaat.
Er is het "wondernet", een sponsachtig weefsel met talrijke kleine bloedvaatjes, dat aan de basis van de hersenen ligt. Het arteriële bloed stroomt eerst door dit netwerk van vaatjes voordat het de hersenen bereikt. Men denkt dat het wondernet op een of andere manier de bloedstroom controleert, zo dat niet de volle druk op de hersenen uitgeoefend wordt. Wetenschappers denken ook dat de cerebrospinale vloeistof die om de hersenen en de ruggemerg zit een tegendruk geeft die breuk en lekkage van de hersencapillairen tegengaat. Het effect is te vergelijken met de g-pakken die gedragen worden door piloten in gevechtsvliegtuigen en door astronauten. Lekkage van de capilairen in de poten tengevolge van de hoge bloeddruk wordt waarschijnlijk op een zelfde wijze tegengegaan door de druk buiten de cellen. Daarbij zijn de wanden van de arteriën van de giraffe dikker dan bij alle andere dieren.

Er zijn bij levende, in actie zijnde, giraffen zorgvuldige onderzoekingen en metingen verricht. De exacte manier waarop de verschillende factoren werken om dit bijzonder dier te laten functioneren zijn nog niet geheel opgehelderd. Toch is de giraffe een groot succes. Wanneer hij klaar is met drinken en zich opricht, openen de ventielen, het wondernet en de verschillende tegendrukken ontspannen zich en alles is oké.

De giraffe krijgt geen hoofdpijn.