De evolutietheorie ziet in deze opeenvolging van lagen het bewijs voor een geleidelijke ontwikkeling van leven. De meest eenvoudige diersoorten worden in de oudste lagen onderin de kolom gevonden, de meer ingewikkelde  diersoorten in de jongste aardlagen bovenin de kolom.

Er is echter ook een andere theoretische verklaring mogelijk voor deze volgorde. Die staat in het volgende figuur afgebeeld:
De figuur toont een geweldige natuurramp: aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, aardverschuivingen enz. De kleine diertjes en vissen worden het eerst bedolven. Mensen en dieren vluchten zo goed mogelijk naar hoger gelegen terrein, maar verdrinken en tenslotte worden ook hun lijken bedolven door het zand.
Denk na!

Welke verklaring vind je het eenvoudigst?--------
5b. Aardlagen
Wanneer men in de aarde gaat graven, komt men verschillende aardlagen tegen. In deze aardlagen vindt men verschillende fossielen, die bij soms kenmerkend zijn voor die laag. Men heeft hiervan een kolom gemaakt: de geologische kolom.
In de onderste lagen bevinden zich vooral kleine diersoorten die in water leven en bovenin vindt men de grote dieren maar ook fossiele resten van mensen.

Inhoud
hoofdstuk 5c