7.  Wat moet je nu doen als….
……je de evolutietheorie moet leren en een proefwerk moet maken?

Het proefwerk goed leren en gewoon een antwoord geven dat verwacht wordt, maar er bij zetten: 'zo staat het in het boek, maar ik geloof wat anders'.
Je moet respect hebben voor de mening van andersdenkenden.
Gedraag je daarom netjes als de leraar vertelt over de evolutie. En wees beleefd als je zegt dat je niet in evolutie gelooft.
Als je gelooft dat je een bijzondere schepping van God bent, moet je gedrag dat ook tonen.
Gedraag je niet als een 'brutale aap', wanneer je overtuigd bent dat je een mens bent, die naar Gods beeld geschapen is!
Inhoud
Jeugdthema's