Ontstaan van vliegen.
Vroeger geloofde men dat vliegen en ratten ontstonden uit vuilnis. Men zag altijd vliegen en ratten uit vuilnishopen komen en daarom namen de mensen automatisch aan dat deze levende dieren uit niet levend afval ontstonden. De geleerden noemden dat spontane generatie.
Spontaan betekent dat er iets komt zonder oorzaak of beïnvloeding van buiten af. En generatie is het woord voor vorming of voortbrenging.
Na vele eeuwen waren er geleerden die besloten te onderzoeken of het idee van spontane generatie klopte.

Een belangrijke geleerde was Louis Pasteur, die leefde van 1822 tot 1895.
Hij deed het volgende experiment om te onderzoeken of vliegen uit afval ontstaan.
Hij nam drie glazen flessen en deed in elk wat oude etensresten.
Eén fles sloot hij goed af met een deksel; een ander bedekte hij met een doek en de laatste liet hij open.
1
2
3
Na een paar weken zag  Pasteur dat in de goed afgesloten fles niets veranderd was. Er zaten geen vliegen in de fles en de etensresten schenen geen enkele vlieg aan te trekken.
De vliegen werden wel aangetrokken door de tweede fles, die met doek bedekt was. Zij vlogen er om heen en legden hun eitjes op het doek.
Aan het einde van het experiment zat de derde fles vol vliegen. Die waren de fles ingegaan en legden hun eitjes op de etensresten in de fles.
Pasteur concludeerde uit dit experiment dat niet-levend material, zoals etensafval, geen levende wezens kan voortbrengen zoals vliegen en ratten.
Hij stelde vast dat vliegen niet uit het voedsel in de fles ontstonden, maar afkomstig waren van eieren die gelegd waren door andere vliegen, die aangetrokken werden door het eten.

De experimenten resulteerden in het idee dat levende wezens afkomstig zijn van andere levende wezens. Dit wordt door wetenschappers de biogenese wet genoemd. (bio betekent leven en genesis betekent wording).

De evolutie-theorie gaat niet uit van de biogenese wet. Deze theorie leert dat levende wezens spontaan, zonder invloed van buiten af, kunnen ontstaan uit niet levend materiaal.

Maar evenals we weten dat vliegen niet uit afval kunnen ontstaan, kunnen we beseffen dat levende wezens niet spontaan uit niet-levend materiaal kunnen ontstaan.

Ook de Bijbel spreekt hierover.
In Genesis 1:24 staat "God zeide: 'Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee en kruipen gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was also.' "
De Here God had een special plan toen Hij iedere plant, die en mens schiep. En Hij schiep de levende wezens om zich naar hun aard voort te planten...Niet om uit afval te ontstaan.

We mogen kiezen wat we willen geloven: de evolutietheorie of de Bijbel.

Welk geloof is het eenvoudigst?